Univerzitet u Sarajevu – Centar za ljudska prava

Univerzitet u Sarajevu – Centar za ljudska prava osnovan je u decembru 1996. godine u suradnji sa međunarodnim organizacijama, Vijećem Europe, Misijom UN-a u Bosni i Hercegovini, Uredom Visokog predstavnika za BiH, Svjetskom Univerzitetskom službom i Raoul Wallenberg Institutom. Misija Centra je doprinos ostvarivanju međunarodno priznatih ljudskih prava što se obezbjeđuje putem informiranja, podučavanja, davanja stručnih savjeta, istraživanja i izvještavanja, te izdavanja odgovarajućih publikacija. Centar je interdisciplinaran i surađuje sa drugim sličnim institucijama, nevladinim organizacijama i sa nacionalnim i međunarodnim tijelima koja se bave pitanjima ljudskih prava. Aktivnost Centra orijentirana je kako nacionalno, tako i internacionalno. Centar za ljudska prava kroz svoje aktivnosti ispunjava svoju obrazovnu misiju u Bosni i Hercegovini.