Vijesti

U organizaciji Univerziteta u Sarajevu, 07. novembra 2013 održat će se javna prezentacija projekta “Bosanska sjećanja” na kojoj će sudjelovati predstavnci nevladinih organizacija za ljudska prava i naučne zajednice, te mediji.

BiHMe_prezentacija (28) (1024x768)

Svjetlana Celic (Centar za istrazivacko novinarstvo CIN)
NJ. E. Jurriaan Kraak (ambasador Kraljevine Holandije)
prof. dr. Ugo Vlaisavljević (Univerzitet u Sarajevu) University of Sarajevo
Sasa Madacki (Centar za ljudska prava UNSA)
Peter van der Maas (project manager, Erasmus studio)

Internet stranica projekta će biti dostupna na BCS i engleskom jeziku, www.bosnianmemories.orgBiHMe_prezentacija (18) (1024x768)