Donator

BiHMe projekt je omogućen donacijom Ambasade Kraljevine Holandije u Sarajevu.