Vizija

Naučna istraživanja i iskustva iz područja ljudskih prava, pokazala su da je jedan od preduslova za dugoročni društveni i ekonomski razvoj u poslijeratnim društvima, sposobnost njegovih političkih vođa, medija, sudstva, sveukupne intelektualne zajednice i edukatora da se suoče sa teretom prošlosti.website_01_bih Nove nezavisne države Zapadnog Balkana, bivše jugoslavenske republike suočene su sa izazovom izgradnje civilnog društva, dovoljno snažnog da se suoči sa etničkim čišćenjem počinjenim tokom rata devedesetih, zajedno sa sistematskim ubistvima i raseljavanjem manjiskih zajednica počinjenim tokom Drugog svjetskog rata. U tome kontekstu, istorija će ostati kamen spoticanja u procesu stvaranja stabilnog i miroljubivog društva te će istovremeno usporiti željenu integraciju u Europsku uniju. Javno izgovorena ratna iskustva su nužna za priznanje zajednica unutar društva koje su nedovoljno zastupljene u javnom životu, političkim interesima i obrazovanju iz istorije. Ovaj projekt omogućuje međunacionalni pristup u svrhu pomirenja i razvoja kulture mirnog rješavanja sukoba, pomoću savremene informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) uz primjenu metode usmene istorije.
Za više informacija o pozadini projekta i srodnim inicijativama, pogledajte ovdje www.postyugoslavvoices.org